”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än hon gör, men först och främst förstå det hon förstår.”

(S.Kierkegaard, 1859)

Om psykoterapi

Ibland fastnar vi i negativa spiraler

Vårt psykiska mående varierar ständigt och det är en del av livet. Men ibland fastnar vi i negativa spiraler, tankebanor, känslor eller beteenden och kan behöva stöd utifrån för att komma vidare. I terapi får du möjlighet att vända och vrida på känslor, tankar och beteenden för att komma fram till nya insikter och vägar framåt.

Reflektera, utforska och sätt ord på det som känns svårt

Genom psykologisk terapi kan du tillsammans med en legitimerad psykolog eller psykoterapeut utforska det som känns svårt, sätta ord på känslor och reflektera tillsammans, eller arbeta mer aktivt för att få till en förändring och utveckling.

Viktigast för att en terapi ska ge resultat är att kontakten mellan terapeut och klient är god

Det kan vara svårt att på förhand veta vem som passar just dig bäst, men om du känner dig sedd, förstådd och lyssnad på har du antagligen hamnat rätt. Studier visar nämligen att en av de viktigaste bitarna för att en terapi ska vara verksam är att kontakten, alliansen, mellan terapeut och klient är god.

Vad är skillnaden mellan psykolog och psykoterapeut?

Terapeut och terapi är inte skyddade titlar, vilket innebär att vem som helst kan säga att de utför terapi. Det är därför viktigt för dig som söker terapi att veta vilken yrkestitel personen har som utför terapin. Skyddade titlar är psykoterapeut, psykolog, läkare, psykiatriker, socionom, kurator och präst.

Psykolog blir du efter en femårig universitetsutbildning som innefattar ämnen som till exempel psykologi, sociologi, forskningsmetodik och statistik. Psykoterapeut är en skyddad titel ifrån socialstyrelsen och det krävs en genomförd grundexamen inom en människovårdande utbildning på minst 120 högskolepoäng.

En stor skillnad mellan en psykoterapeut och psykolog är att psykoterapeuter kan ha olika utbildnings-bakgrunder

Det som gör att många blandar ihop yrkestitlarna psykologer och psykoterapeuter beror nog främst på att både legitimerade psykologer och psykoterapeuter kan arbeta med att bedriva samtalsterapi och psykologisk behandling. En stor skillnad mellan en psykolog och en psykoterapeut är att psykoterapeuter kan ha olika  utbildningsbakgrunder som exempelvis psykolog, socionom, läkare, psykiatriker eller beteendevetare.

Känslor är budbärare av behov

”Våra känslor, både positiva och negativa. Känslor är inte bara viktig information om hur vi mår utan också om våra behov. När du blir uppmärksam på, och förstår dina känslor, så förstår du också bättre vad du behöver för att må bra.”

Olika terapiformer:

KBT – kognitiv beteende terapi

Inom KBT förutsätter man att människans beteenden, tankar och känslor är sammankopplade och påverkar varandra. KBT står för Känslor, Beteenden och Tankar. Kognitiv beteendeterapi är ett samlat begrepp för psykoterapi som syftar till att förstå och träna sig till nya tanke- känslo- eller beteendemönster för att få djupare förståelse och få hjälp att bryta destruktiva mönster. Detta syftar till att på lång sikt nå ett ökat välmående. KBT som behandlingsmetod fokuserar på att både terapeut och klient är aktiva och arbetar tillsammans med både dåtid och nutid, för att identifiera, samt ändra beteenden, tankar och känslor som är kopplade till det upplevda problemet.

Mindfulness

Medveten närvaro är en metod som kommer från meditation och går ut på att man fokuserar på sina upplevelser i stunden. Det kan vara tankar, känslor eller sinnesintryck. Grunden till förändring är enligt både KBT och Mindfulness att man genom självobservation och accepterande av känslan kan bli uppmärksam på det som händer inom och utom en själv. När man blir uppmärksam och stannar upp i känslan utan att döma den, kan man få utrymme att göra ett val: Att stanna kvar (acceptans) och/eller att göra ett aktivt val och åstadkomma en förändring. En annan likhet mellan KBT och Mindfulness är att man har en öppenhet och ett nyfiket utforskande av förhållningssätt, teorier och metoder. Idag ingår Mindfulness som en del av många KBT behandlingar.

CFT

CFT, Compassionfokuserad terapi, arbetar för att öka välmåendet och tryggheten i dig själv genom att utveckla medkänsla som en färdighet. Du får stöd i att möta svåra känslor, som skam och självkritik genom att öka förmågan till medkänsla.

Ett av de viktigaste verktygen för bättre medkänsla är den inre dialogen. CFT utgår från att människan anses ha tre primära former av känslomässiga system som påverkar beteendet och den psykiska hälsan: varnings-, motivations- och trygghetssystemet. CFT fokuserar på att förstå hur dina beteenden, tankar och känslor är relaterade till dessa system och hur det påverkar ditt välmående.

Psykodynamiskterapi

Psykodynamisk terapi är influerad av psykoanalysen, men är modernare och det finns numera både kortare och längre varianter av psykodynamisk terapi. Det gemensamma för psykodynamisk terapi är utgångspunkten att de problem en person har idag har sin grund i, eller kan förklaras av tidigare händelser i livet. Grundtanken är att människan har ett omedvetet inre liv som huvudsakligen formats av nära och viktiga relationer under uppväxten, och att omedvetna försvar mot störande känslor, rädslor och inre konflikter leder till psykiska symtom och begränsningar. Helt enkelt att det man varit med om i sitt liv och hur man reagerat på det formar hur man fungerar idag. Genom att tillsammans med en psykolog samtala om detta fås insikter, som kan hjälpa till att lösa eller lätta de problem som finns i nuet.

Anknytningsterapi

Anknytningsmönster handlar om hur vi lärde oss att relatera till vår närmaste omgivning från födseln, och hur dessa mönster har en tendens att följa med oss resten av livet, trots att det inte är hjälpsamt för oss längre. En del människor har lättare att leva i nära relationer än vad andra har, och olika anknytningsmönster kan vara en del av förklaringen.

Anknytningsteorin utgår ifrån att den eller de personer som tog hand om dig när du var liten var livsviktiga för dig, eftersom du, liksom alla människobebisar, var hjälplös utan dem. Därför utvecklade du tidigt ett sätt att knyta an i förhållandet till dem, vilket är ditt karaktäristiska sätt att relatera till andra människor och kännetecknar hur du formar relationer även i vuxen ålder.

ACT

Fokus i ACT, Acceptance and Commitment ­Therapy, är att öka din psykologiska flexibilitet. Det är vanligt och naturligt att vi är självkritiska och har nära till känslor som oro och skam. ACT som metod syftar till att ge dig strategier och verktyg att hantera och acceptera oönskade känslor och tankar.

Acceptans handlar inte om att inte försöka förändra saker som inte är bra, utan att välja att se och stå ut med sin yttre och inre verklighet, och att agera i linje värderingarna, oavsett jobbiga känslor och tankar.

Schematerapi

Begreppet schema förekommer i många psykologiska inriktningar, bland annat kognitionspsykologin. Schematerapin (ST) som terapiform utvecklades av den amerikanske psykologen Jeffrey Young för att hjälpa klienter som inte förbättrades genom KBT.

Schematerapi handlar om hur våra beteenden, tankar och känslor i olika situationer påverkas av hur vi uppfattar oss själva och omvärlden, uppfattningar som baseras på tidigare erfarenheter. Begreppet schema står för vår samlade erfarenhet av hur vi tidigare bäst hanterat liknande situationer.

Schematerapeutiska metoder syftar till att hjälpa dig att uppmärksamma dessa dysfunktionella mönster och genom olika verktyg hitta ett sundare förhållningssätt till dig själv och omvärlden.

Boka en tid

Du kan skicka ett meddelande, ringa eller mejla mig om du har frågor eller om du vill boka en tid. Det går även bra att boka en tid via min bokningskalender hos Ahum.se