Tillsammans hjälps vi åt med det som känns svårt och fokuserar på det du behöver för att må bättre

Logga Rebecka Hall, psykoterapeut

Rebecka Hall, legitimerad psykoterapeut och beteendevetare

Jag är legitimerad psykoterapeut och beteendevetare med mer än 10 års erfarenhet av samtalsbehandling inom primärvården och med privata klienter. Jag arbetar integrerat med flera olika evidensbaserade psykoterapeutiska metoder från bland annat Schematerapin, Self Compassion, KBT och ACT. Jag har även påbyggnadsutbildning i kognitiv beteendeterapi vid Trauma/PTSD, samt är diplomerad instruktör i Mindfulness. Den psykologiska behandlingen anpassas på så sätt utifrån dig som klient och utifrån vad du behöver och vad som är mest hjälpsamt.

Hur kan jag hjälpa dig genom psykoterapi?

Psykoterapi är en psykologisk samtalsbehandling där vi arbetar aktivt tillsammans för att du ska få hjälp med att gå vidare från en livskris, göra önskade förändringar i livet, eller få strategier att bättre hantera oro och ångest.

Det kan finnas många olika anledningar till att du vänder dig till mig. Det är vanligt att söka psykoterapi då du känner dig nedstämd, har ångest, är stressad och orolig, eller är i en svår livssituation. Det viktigaste för mig som terapeut är att förstå hur just du upplever dina svårigheter och vad som är viktigast för dig att komma till rätta med för att må bättre, eller för att göra de förändringar du behöver för att leva ett liv som är meningsfullt, oavsett hur det ser ut för just dig.

Hur går terapin till?

Vid det första mötet får du beskriva hur ditt liv ser ut och varför du söker samtalskontakt just nu. De första gångerna handlar om att tillsammans försöka ringa in varför du mår som du gör och vart fokus i terapin ska ligga för att du ska nå ett större psykologiskt välmående. Bakgrund och uppväxt finns med i kartläggningen och i terapiprocessen.

Vi arbetar sedan tillsammans för att få insikt om mönster som skapats genom livet och för att förstå hur du hanterar situationer idag och för att ifrågasätta destruktiva tankemönster och beteenden som skapar onödigt lidande. Genom samtal, och ibland hemuppgifter mellan sessionerna, arbetar vi aktivt tillsammans. Vi samtalar, sätter ord på, och reflekterar om det som är svårt, men vi kan också göra olika övningar vid behov.

Terapi ger dig möjlighet att utforska, reflektera och våga utmana beteende-eller tankemönster

Forskning visar att det effektivaste sättet att bedriva psykoterapi på är att utgå från klientens behov i kombination med en god allians mellan terapeut och klient i ett trygg och tillåtande samarbetsklimat. Min ambition är därför att skapa en trygg och accepterande miljö där du får möjlighet att utforska, reflektera och vågar utmana tidigare beteendemönster eller tankemönster som hindrar dig i din vardag. I slutet av behandlingen sammanfattar vi vårt arbete och vad du ska göra för att bibehålla dina framsteg, samt hur du ska jobba vidare på egen hand i vardagen. Du är alltid välkommen tillbaka efter avslutad terapi för booster-samtal vid behov.

Är du osäker på om psykoterapi passar dig?

Om du är osäker på om psykoterapi passar dig är du ändå välkommen att boka ett första samtal. Du väljer själv om du önskar ses på mottagningen eller föredrar videosamtal. Hur ofta vi ska ses beror på dina behov och förutsättningar. Förslagsvis ses vi en gång per vecka/varannan vecka. Varmt välkommen.

Boka en tid

Du kan skicka ett meddelande eller mejla mig om du har frågor eller om du vill boka en tid. Det går även bra att boka en tid via min bokningskalender hos Ahum.se

vt. 2023

MFC, Mindfulnesscenter, Stockholm

Diplomerad Mindfulnessinstruktör. MFC är Sveriges ledande utbildare inom Mindfulness. Utbildningen är evidensbaserad.

vt. 2022

Kognitiv beteendeterapi vid trauma
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning, Stockholm

Kompetensutveckling för personal inom vård, omsorg och hälsa inom Regionen. Utbildning i kognitiv beteendeterapi med fokus på Prolonged Exposure för posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

2014, 2019, 2021

Grundutbildning i Schematerapi
Svenska Institutet för Kogntitiv Psykoterapi, Sabbatsberg, Stockholm. Modul A, B och C.

Schematerapiutbildning.

2009 – 2014

Grundutbildning i Schematerapi
Svenska Institutet för Kogntitiv Psykoterapi, Sabbatsberg, Stockholm. Modul A, B och C.

Legitimationsgrundande psykoterapeututbildning, med inriktning KBT och Schematerapi. Inklusive klientarbeten under handledning.

2013

Orienterande utbildning i KBT och Schematerapi
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi, Sabbatsberg, Stockholm.

Förberedande utbildning i KBT och Schematerapi.

2010-2012

Psykoterapeututbildning, steg 1
Ersta Sköndal Högskola, St Lukas,Stockholm

Psykoterapeutisk grundutbildning med psykodynamisk inriktning. Inklusive klientarbete under handledning.

Kandidatuppsats från steg 2, Sabbatsberg

Kulturformuleringsintervjuns betydelse för
terapeuters förståelse av patienter i primärvården

Ett verktyg för en jämlik vård i Sverige? Läs eller ladda ner uppsatsen