Leg Psykoterapeut Rebecka Hall – boka psykoterapi i Stockholm eller online

För dig som lider av oro, ångest, depression eller andra utmaningar. Jag hjälper dig vidare.

Tillsammans hjälps vi åt med det som känns svårt och fokuserar på det du behöver för att må bättre.

Psykoterapi används som behandling vid oro, ångest och andra svårigheter i livet

Jag erbjuder främst individualterapier, men vid förfrågan ibland även parterapier. Terapierna kan vara kortare och mer inriktade på ”här och nu”, men även längre terapier där vi undersöker hur tidigare strategier under uppväxten påverkar ditt liv idag.  

Porträtt på Rebecka Hall, psykoterapeut med mottagning i Stockholm.

Rebecka Hall, legitimerad psykoterapeut

Rebecka Hall berättar om sitt arbete som psykoterpeut och vad som gör henne passionerad över att arbeta med psykoterapi.

Rebecka Hall, legitimerad psykoterapeut

Jag hjälper dig när vardagen känns svårhanterlig

Jag är en legitimerad psykoterapeut med över tio års erfarenhet av samtalsbehandling med främst vuxna och unga vuxna i individuella terapier. Jag hjälper dig när vardagen känns svårhanterlig, eller när du lider av tunga tankar, känslor eller beteenden som är svåra att komma ur.

Jag har min grund i KBT samt psykodynamisk terapi, och jag arbetar integrerat med flera olika evidensbaserade psykoterapeutiska interventioner från bland annat Schematerapin, Self Compassion, KBT och ACT. Jag har även påbyggnadsutbildning i kognitiv beteendeterapi vid Trauma/PTSD.

Jag har tystnadsplikt

Som legitimerad psykoterapeut har jag tystnadsplikt och är skyldig att följa hälso- och sjukvårdslagen och förväntas använda såväl beprövade som vetenskapliga metoder. Tystnadsplikten innebär i korthet att det du berättar för din terapeut stannar mellan er. Det finns några få undantag från denna regel och ett exempel på detta är om det är uppenbart att du kommer att skada dig själv eller andra allvarligt. 

Journalföring

Alla legitimerade psykoterapeuter är enligt lag skyldiga att föra journal på sina klienter. Du behöver därför lämna personuppgifter. Journalen förvaras enligt gällande föreskrifter på ett betryggande sätt.

Tid och pris för psykoterapi

Samtalstiden är 45 minuter lång och kostar 1200 kr för privatpersoner. Räkna med att det första samtalet ofta tar längre tid, men priset är detsamma. Det går alltid att boka ett videosamtal, eller att ändra din bokning till ett videosamtal. Kostnaden för videosamtal är 1050 kr. Av- och ombokning måste göras senast 24 timmar innan besöket.

Studentpris psykoterapi

Erbjudande för dig som är student. Jag ger studentrabatt för samtalsterapi. Kostnaden är 950 kr per tillfälle.

Prova-på-pris

Är du osäker på om psykoterapi passar dig? Du kan boka ett första samtal för att prova om det känns rätt för dig för endast 550 kr. Är du intresserad av att prova-på ska du kontakta mig direkt via Kontaktformuläret på denna hemsida.

Jag erbjuder både digitala samtal och samtal på plats på mottagningen i Vasastan, Stockholm. Kontakta mig eller boka tid direkt via AHUM

Varmt välkommen!

Boka via Meela | Boka Psykolog | Föreningen SFKBT | Boka via Ahum

Länk till Ahum - en boknings- och matchningsportal till några av landets mest erfarna och legitimerade psykologer och psykoterapeuter med lång erfarenhet. Rebecka Hall kan bokas via Ahum.
Länk till bokning via Meela - en tjänst för att matchas till rätt psykolog, psykoterapeut och terapimetod. Rebecka Hall kan bokas via Meela.
Boka psykolog.se - Länk till bokningssida för psykoterapeut Rebecka Hall i Stockholm
Länk till SFKBT - Svenska föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade terapier.

Läs mer om olika terapiformer

Acceptance och Commitment Therapy (ACT), Schematerapi, Anknytningsterapi, Compassion fokuserad terapi (CFT), Kognitiv beteendeterapi (KBT), Mindfulness, Psykodynamisk terapi (PDT), Motiverande samtal, Unified protocol, Beteendeterapi,

Dela gärna